Bestyrelsesmøde #5
Tidspunkt
17.04.2023 kl. 19.15 - 17.04.2023 kl. 21.30
Sted
Beskrivelse

Dagsorden

1. Siden sidst og nyt fra formanden v/Lone

2. Økonomi v/Helle

3. Sæsonafslutning og evt. forårstræning

4. Planlægning af næste sæson

  • Hvilke hold fortsætter?
  • Nye hold , Pilates og Dans for voksne?
5. Start på planlægning af generalforsamling

  • Dato?
  • Hvem er på valg?

6. Dato for oprydning  i redskabsrum og optælling af redkaber

7. Evt. 

 

 

Hareskov Gymnastik og Fitness (HIF-GYM)