Bestyrelsesmøde #4
Tidspunkt
08.04.2024 kl. 19.30 - 08.04.2024 kl. 21.30
Sted
Hos Helle
Beskrivelse

Dagsorden:

1. Siden sidst/nyt fra formanden

2. Status på økonomi v. kassereren

3. Afslutning på holdene

4. Forårstræning

5. Foreløbig plan for næste sæson - herunder evt. lønstigning på grund af inflation sidste år?

6. Gennemgang af Dans referat fra FIR repræsentantskabsmøde

7. Dato for Generalforsamling 

8. Dato for næste møde

9. Evt. 

 

 

Hareskov Gymnastik og Fitness (HIF-GYM)