Brugernavn
 
  Password
       Glemt login info?     Klik her for at oprette en profil
Referat fra generalforsamling torsdag 30. august 2012 kl. 19:00 Hareskov skole, Kantinen
 

Dagsorden

1.      Valg af dirigent og referent

2.     Formandens beretning

3.     Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 01.07.2011 - 30.06.2012 til godkendelse

4.     Fastsættelse af kontingent

5.     Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.     Valg af revisor

8.     Eventuelt


Ad. 1

Lena blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Bente (bestyrelsesmedlem) blev valgt til referent

 

Ad. 2

Nedenstående følger formandens beretning for sæsonen 2011-2012

 

1) Generalforsamling i august – nyt regnskabsår

 

Første gang med generalforsamling i august. Sidste år vedtog vi på en ekstraordinær generalforsamling at flytte foreningens regnskabsår, således at det følger gymnastiksæsonen fremfor kalenderåret. Regnskabsåret er nu fra 1. juli til 30. juni.

 

Det betyder også, at det reviderede regnskab, som nu foreligger til bestyrelsens godkendelse er for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012.

 

2) Nyt foreningsadministrationssystem

 

Ved starten af 2011-12 sæsonen gik vi i luften med vores nye hjemmeside hif-gym.dk hvor vi opretter og offentliggør vores program. Hvis man vil være medlem og gå på et hold, så skal man først oprette en personlig profil. Herefter kan man tilmelde sig online, betaling foregår via Dankort.

 

Systemet bag hedder Klubmodul og inkluderer også medlemsadministration, bogholderi og regnskab. Til trods for at vi i bestyrelsen har skullet lære et helt nyt system at kende, så er der slet ingen tvivl om, at det er en kæmpe lettelse for os med det nye system, som i øvrigt er meget brugervenligt og intuitivt.

 

I slutningen af juni 2011 startede vi med at skrive en mail ud til alle vores medlemmer eller sendte almindelig brevpost til de ganske få medlemmer, som vi ikke havde mailadresse på. I denne mail fortalte vi, at de skulle oprette deres personlige profil på hjemmeside og derpå melde sig til det/de ønskede hold.

 

Medio august 2011 fik vi lagt en nyhed ud på Hareskov Skoles intranet med reklame for vores program og link til hjemmesiden – hvilket førte til flere tilmeldinger både fra børn og voksne i Hareskovby.

 

Holdene blev hurtigt fyldt op, så derfor havde vi ikke annoncer/opslag andre steder.

 

3) Hold og medlemmer

 Vi havde 7 børne/unge hold og 6 voksenhold og i alt 222 medlemmer: 113 børn og 109 voksne

 4) Gennemgang af hold og medlemmer

 Børnehold

Puslinge 3-4 år & Børn 4-6 år

Undervisningen blev meget flot varetaget af Sophie Haxthausen, som i mange år har været hjælpetræner/assistent på henholdsvis dansehold for piger og børnehold. Sophie havde to medhjælpere til de ca. 25 børn på hvert hold: Caroline og Pernille. Det var første sæson at Sophie fik træneransvar for sine egne hold.

Funk for piger 0-1 klasse og 1-2 klasse

Her havde vi også en ny træner, som tog over efter Maria Erwolter, nemlig Ina Andersen.

Ina har i et par sæsoner været hjælpetræner/assistent hos Maria, men Ina var frisk på at overtage træneransvaret for de to hold. Det har hun gjort meget fint og helt alene med ca. 12-15 piger på hvert hold.

Hiphop hold fra 2. klasse til 9. klasse mv

Simone Lassen fortsatte i denne sæson med 3 hold i hiphop, som havde fin tilslutning

Voksenhold

Pilates

Ny træner i Pilates var Sussi Elgaard Noble, som bor her i byen. Sussi havde Pilates holdet mandag aften ovre i den lille gymnastiksal.

Puls & Styrke samt Powertræning

Bente og Pierre havde i 2011-12 sæsonen to hold om tirsdagen. Powertræning er åbenbart et ord som sælger godt, i hvert fald kom der hurtigt mange tilmeldinger til dette hold. Holdet i Puls & Styrke er knap så hårdt og henvender sig til alle M/K +45 år

Yoga

Mette havde sædvanen tro fyldt op hele sæsonen med 35 tilmeldte til 1½ times yoga hver tirsdag aften 20-21:30. Yogaholdet blev dermed sæsonens mest populære voksenhold.

Stram op

Torsdag aften kunne man komme hen og blive ”strammet op” med kyndig instruktion fra Sanne og med hjælp fra redundo boldene. Sanne forstår at forklare vigtigheden af en god kropsholdning og det at tænke ”opstramning” – også i hverdagen.

Latinmix

Simone, som hidtil kun havde undervist børnhold, ville gerne prøve kræfter med et hold for voksne i Latinmix – som er dansegymnastik, hvor dansene er fra Sydamerika. Da Simone ikke er certificeret Zumba instruktør, så måtte ordet Zumba ikke bruges hverken i holdnavn eller beskrivelse. Der var ca. 23 som dansede Latinmix torsdag aften.

Vi ville gerne have fundet en afløser for Yrsa Hansen, som havde seniorholdet for damer torsdag 17-18:30 i mange år. Yrsa stoppede med udgangen af 2010-2011 sæsonen. Det var desværre ikke muligt, i stedet valgte nogle af damerne at gå over på Bentes og Pierres hold i Puls & Styrke om tirsdagen.

Tak til alle instruktører for rigtig god gymnastik i 2011-2012!

Vi holder ikke store opvisninger, men på børneholdene er der ”åbent hus” for forældre og søskende før jul og ved sæsonafslutning. For voksenholdene blev der holdt fælles træning med efterfølgende spisning (buffet) 1. maj 2012.

5) Nyanskaffelser

Vores største udgift var tilslutning til Klubmodul, det nye internet baserede foreningsadministrationssystem samt hjælp til opsætning af vores hjemmeside. Derudover har vi indkøbt lidt nye rekvisitter/redskaber til børneholdene: isoleringsrør, krybetunnel og faldskærm.

6) Kurser

Vi er glade, når vores instruktører vil dygtiggøre sig via deltagelse i forskellige kurser – primært i DGI/DGF regi og foreningen dækker helt eller delvis deltagergebyret. I 2011-2012 var det primært de nye unge instruktører som var på kursus bl.a. i førstehjælp.

7) Udfordringer

I den forgangne sæson oplevede vi flere udfordringer i forhold til vores brug af gymnastiksalene:

Gennem et par uger var det vanskeligt at gennemføre gymnastik om aftenen i den store sal, da lyset brat og uden varsel gik HELT ud og IKKE kunne tændes igen. Skolen havde elektrikere til at gennemgå ALLE lamper og ledninger i loftet, før fejlen blev fundet og udbedret. Nogle aftener måtte vi aflyse, et par aftener blev der brugt et medbragt kraftig lampe og en enkelt gang blev det til yoga i stearinlysskær.

Trappen til indgangsdøren til den lille gymnastiksal skulle repareres, det betød, at vi ikke kunne komme ind til gymnastiksalen en mandag aften. Der var ingen andre døre, vi kunne komme ind af, så derfor måtte vi desværre aflyse.

I den store sal blev der sat nye store radiatorer op, fordi de eksisterende var for gamle/nedslidte. Det var også fint nok, men desværre så var de nye radiatorrør sat op på en måde, så børneholdene ikke længere kunne køre bommene ned, som de plejer.
Det var IKKE så godt, men det burde være udbedret nu.

Ellers har vi et godt samarbejde med skolen og de er meget flinke til at oplyse om eventuelle arrangementer i god tid, så vi kan nå at informere jer om aflysningerne. Vi har i denne sæson brugt mailfunktionen i vores nye system, som gør at vi hurtigt og nemt kan sende mails ud til alle deltagerne på et hold. Det er en meget klar forbedring i forhold til vores tidligere system.

8) Bestyrelsesmøder og arrangementer.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i den forgangne sæson, hvor vi har primært har brugt tiden på at følge op på tilmeldinger og tilslutning til holdene, økonomi og regnskab. Jeg vil gerne sige stor tak til min bestyrelse: Helle (kassererer), Bente (sekretær/referent) og Grete (bestyrelsesmedlem) samt til vores revisor Karin.

9) Sæson 2012-13

Den nye sæson starter i næste uge. Vi har stadig pladser på følgende hold:

 FOR BØRN/UNGE

 

TIRSDAG        kl. 19:00-19:50 Hiphop for teenagepiger

                          Simone Lassen

TORSDAG kl. 19:00-19:50 Funk/MTV dans fra 4. klasse

                          Kristiana Nikolova

 

FOR VOKSNE

 

TIRSDAG             kl. 18:00-19:00 Puls og styrke for alle M/K +45 år

                          Bente Gotthardsen & Pierre Larsen

 

                    kl. 19:00-20:00 ”Power-træning” for alle M/K
                   
Bente Gotthardsen & Pierre Larsen

 

ONSDAG          kl. 18:30-20:00 Yoga med flow                                                                                                      

                          Juliet Christensen

 

TORSDAG kl. 20:00-21:00 Latinmix                                                       
                         
Kristiana Nikolova

Husk at der er 40% rabat, når man melder sig til ekstra hold og at vi giver én gratis prøvetime på et af holdene første uge i september. Dette opslag er sat op på biblioteket og henne på skolen.

Ad. 3

Karin (revisor) fremlagde det underskrevne regnskabet på vegne af Helle. Det ser nu igen fornuftigt ud med vores økonomi og der vil være råd til mindre nyanskaffelser. Det underskrevne regnskab blev enstemmigt godkendt.

Ad. 4

Kontingentet foreslås uændret. Dette blev vedtaget.

Ad. 5

Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen. Der var ikke indkommet nye forslag.

Ad. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
Lone Stokholm Larsen (formand) og Grethe Dresner - ikke på valg.
Helle Hvorslev (kasserer) på valg, villig til genvalg. Helle blev valgt enstemmigt

Bente Gotthardsen på valg, ikke villig til genvalg. Bente blev takket for de sidste ca 10 års arbejde i bestyrelsen. Vi har nu en tom plads i bestyrelsen, da der ikke var nogle der stillede op. Vi arbejder på at finde en suppleant, der langsomt kan indgå i bestyrelsesarbejdet.  

Ad. 7

Valg af revisor. 1-2 revisorer vælges for en 1-årig periode.
Karin Kobusch - på valg, villig til genvalg. Karin blev enstemmigt valgt

Ad 8.

Eventuelt. Intet under dette punkt.

 

Referent:   Bente Gotthardsen, Hareskovby 07-09-2012

Denne side er drevet af Klubmodul.dk