Brugernavn
 
  Password
       Glemt login info?     Klik her for at oprette en profil

Referat fra generalforsamling onsdag 3. september 2014 på Hareskov Bibliotek

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for

01.07.2013 - 30.06.2014 til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

-----------------------------------------------------------------

Ad. 1

Lone Stokholm Larsen blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Karin Kobusch blev valgt til referent.

Ad. 2

Herunder følger formandens beretning for sæsonen 2013-2014

1) Hold og medlemmer

Endnu en sæson er gået. Bestyrelsen er meget glad for vores systemet Klubmodul, som vi bruger både til vores hjemmeside hif-gym.dk, til hold- medlemsadministration, til bogholderi og regnskab. Det betyder en kæmpe lettelse for os at have Klubmodul, som i øvrigt er meget brugervenligt og intuitivt.

På vores hjemmeside offentliggør vi vores program. Hvis man vil være medlem og gå på et hold, så skal man først oprette en personlig profil. Herefter tilmelder man sig online og betaling foregår via Dankort.

Hvis man IKKE har email eller adgang til computer eller hvis man ikke har DANKORT, så kan man kontakte formanden eller kassereren og betale kontant for det/de hold, man ønsker at gå på.

I 2013-2014 startede vi ud med 6 børnehold og 7 voksenhold og i alt 218 medlemmer: halvt børn og halvt voksne. Det er uændret i forhold til forrige sæson.

2) Gennemgang af hold

BØRNEHOLD

Vi havde 3 hold for de mindste, som alle blev kyndigt varetaget af Sussi Elgaard Noble, som vendte tilbage som træner efter fødsel og barselsorlov.

Leg og motion for børn fra 3 år med én forælder
Dette var et nyt tilbud, som blev taget rigtig godt imod og som vi fortsætter i denne sæson.

Gymnastik for børn fra 4 år – uden forældre
Dette hold var meget populært og helt fyldt op (ca. 24 børn). Der var venteliste hele året. Anja Simonsen var medhjælper på holdet og hjælp er der brug for med så mange børn!

Gymnastik for børn fra 5 år – uden forældre
Dette hold var også fyldt op og også her var Anjas Simonsen medhjælper.
.

Vi havde annonceret 3 hold for de lidt større børn med Sophie Haxthausen og Ina Andersen som trænere:

Dans og bevægelse 0.-1. klasse

Funk/MTV, piger 2.-3. klasse

Funk/MTV, fra 4. klasse

Der var fin tilslutning til holdet allerede fra starten af sæsonen, mens det kneb med de to hold i Funk/MTV. Derfor traf bestyrelsen medio oktober 2013 den beslutning, at lægge de to hold i Funk/MTV sammen til ét hold. Dette blev håndteret meget fint af de to trænere, som formåede at differentiere undervisningen på holdet, så alle fik udfordringer svarende til alder og niveau. Flot klaret at de kunne håndtere dette!

VOKSENHOLD

Pilates
Med Sussi Elgaard Noble tilbage som træner i foreningen kunne vi atter tilbyde Pilates, som er et meget populært hold. Pilates blev afholdt mandag aften i den lille gymnastiksal. Puls & Styrke samt Powertræning

Bente og Pierre havde igen i 2013-14 sæsonen to hold om tirsdagen:

Puls & Styrke, Powertræning

Tilslutningen til de to hold bliver ved at stige fra sæson til sæson. I 2012-13 var der ca. 15 tilmeldte på hvert hold, det steg i 2013-14 til ca. 20 tilmeldte på hvert hold. Det er vi rigtig glade for.

Yoga

Mette havde sædvanen tro fyldt op på sit yoga hold tirsdag aften 20-21:15 med 36 tilmeldte. Yogaholdet blev dermed igen sæsonens mest populære voksenhold.

Vi havde annonceret endnu et yoga hold onsdag aften, men da programmet var offentliggjort meldte træneren Juliet Christensen desværre afbud. I bestyrelsen ville vi ikke blot aflyse holdet helt, så vi var så heldige at finde en anden yogainstruktør: Annemarie Schrøder. En del af dem, som allerede havde meldt sig til, meldte fra på grund af trænerskiftet, MEN da sæsonen startede, så var der alligevel ca. 10 tilmeldte. Hen over sæsonen var der nogle, som faldt fra og ved slutningen af sæsonen var der kun en håndfuld tilbage på holdet.

Stram op
Sanne Grenå havde valgt at flytte sin træning med fokus på god kropsholdning og brug af redundo bolde fra torsdag til onsdag aften i denne sæson. Det påvirkede måske deltagerantallet, men de 12 tilmeldte holdt trofast ved hele sæsonen.

Latinmix
Kristiana Nikolova havde også i denne sæson et hold for voksne i Latinmix, som er glad dansegymnastik til sydamerikanske rytmer, som man får sved på panden af.

Bevægelse og afspænding
Dette hold varetaget af Sussi Elgaard Noble var en nyhed, som vi var ret spændte på hvordan ville blive modtaget. Beskrivelsen i programmet var følgende:

På dette hold kommer vi hele kroppen igennem, får pulsen op og løsnet ubehagelige spændinger. Kroppen bliver trænet som en helhed, og der opbygges en funktionel styrke til brug i dagligdagens situationer. Der lægges specielt fokus på at balancere muskelgrupperne for at opnå en en sund ryg og god holdning. Holdet afsluttes altid med udstrækning og afspænding. Alle kan deltage, da øvelserne kan tilpasses den enkeltes behov.

Det blev taget rigtig godt imod. Specielt var vi glade for at se, at nogle af de ”gamle” medlemmer fra Yrsa Hansens hold, som sluttede i 2012, kom tilbage!

Så alt i alt en rigtig god sæson 2013-2014 med masser af god gymnastik. En kæmpe tak til alle instruktører og medhjælper.

3) Arrangementer

Vi holder ikke store opvisninger, men på børneholdene var der ”åbent hus” for forældre og søskende før jul og ved sæsonafslutning, hvor foreningen uddelte slikposer til børnene.

Ved sæsonafslutningen blev der holdt et fællesmøde for alle instruktører og bestyrelse, hvor vi gjorde status over sæsonen som gik og ønsker for den kommende sæson. Efter mødet var der middag (buffet) med bestyrelsen som vært.

4) Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen, som jo består af undertegnede (formand Lone Stokholm Larsen), Helle Hvorslev (kassererer) og 2 bestyrelsesmedlemmer Karin Kobusch og Kit Faldborg har holdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi har primært har brugt tiden på at følge op på tilmeldinger og tilslutning til holdene, økonomi og regnskab.

Møderne var typisk et par timer, hvor vi drikker et par kopper kaffe/te. Sekretæropgaven har gået på skift mellem Karin og Kit.

I januar erstattede vi kaffe/te med middag.

Jeg vil gerne sige stor tak til min bestyrelse for godt samarbejde i den forløbne sæson.

5) Nyanskaffelser

Der har ikke været behov/ønsker om nye rekvisitter/redskaber i den forløbne sæson. Lige før sommerferie brugte bestyrelsen et par timer på at rydde op, gøre rent og foretage optælling af redskaber. Her har vi så konstateret, at der er behov for bl.a. nye elastikker og exetubes. De bliver indkøbt her til sæsonstart

6) Kurser

Vi er glade, når vores instruktører vil dygtiggøre sig via deltagelse i forskellige kurser – primært i DGI/DGF regi og foreningen dækker helt eller delvis deltagergebyret – op til kr. 2000,- pr sæson. Der var dog ikke så mange, som var på kursus i 2013-2014 sæsonen.

7) Aflysninger

Det kommunale system til indberetning og varsling om aflysninger i brug gymnastiksalene på grund af skolearrangementer, offentlige møder mv. har heldigvis fungeret, som det skulle, i den forløbne sæson.

Det vil sige, at formanden i god tid får besked om aflysninger på grund af skolearrangementer, valgmøder o.l., som altid har 1. prioritet i forhold til gymnastikforeningens brug. Det betyder, at formanden/foreningen kan give besked til træner og medlemmer om aflysningerne – som oftest mindst en uge inden aflysningen. Vi giver besked ALTID på forsiden af vores hjemmeside og via emails. Endvidere sætter vi opslag op uden for indgangsdørene og på opslagstavlen.

8) Sæson 2014-15

Den nye sæson er startet i denne uge uge og vi har stadig ledige pladser på en del børne- og voksenhold, så gå ind og kig på vores hjemmeside. Husk at der er 40% rabat, når man melder sig til ekstra hold.

Hareskovby, den 31. august 2014
Formand: Lone Stokholm Larsen

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 3

Helle Hvorslev (kasserer) fremlagde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 4

Kontingentet for sæson 2014-2015 er uændret i forhold til sidste sæson.

Bestyrelsen fremlagde forslag om, at kontingentet for 2015-2016 kan justeres, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt. Det fremsatte forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 5

Der var ikke indkommet nogen forslag – hverken fra medlemmer eller bestyrelse.

Ad. 6

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

· Helle Hvorslev (kasserer) – på valg, genopstiller og genvælges

· Lone Stokholm Larsen (formand), Karin Kobusch og Kit Falborg – ikke på valg.

Ad. 7

Valg af revisor

1-2 revisorer vælges for en 1-årig periode.

Ilselil Myrhøj – på valg, genopstiller og genvælges.

Ad 8.

Eventuelt

Intet under dette punkt.

Referent:

Karin Kobusch, Hareskovby den 7. september 2014

Denne side er drevet af Klubmodul.dk