Brugernavn
 
  Password
       Glemt login info?     Klik her for at oprette en profil

Referat af Generalforsamling mandag den 31. august 2015 kl. 19.00 på Hareskov Bibliotek

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for 1.7.2014-30.6.2015
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og /eller bestyrelsen
 6. Valg af bestyrelses medlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Ad. 1

Karin Kobusch blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Kit Faldborg blev valgt til referent.

Ad. 2
Formandens beretning for sæson 2014-2015

1) Hold og medlemmer

Endnu en sæson er gået. Vi offentliggjorde programmet på vores hjemmeside den 1.

august 2014 og sendte i den forbindelse en mail ud til alle som havde gået på et hold i

den foregående sæson, at de nu kunne melde sig på hold via vores hjemmeside. For at

kunne melde sig på et hold skal man først have oprettet en personlig profil. Herefter

tilmelder man sig online og betaling foregår via Dankort.

Hvis man IKKE har e-mail eller adgang til computer eller hvis man ikke har DANKORT, så

kan man kontakte formanden eller kassereren og betale kontant for det/de hold, man

ønsker at gå på.

I september 2014 startede vi med 7 voksenhold og 5 børnehold, som vi senere udvidede

med 3 ekstra børnehold i Parkour. Ved sæsonafslutningen 30. april 2015 var vi oppe på i

alt 331 medlemmer: 175 børn og 156 voksne.

2) Gennemgang af hold

BØRNEHOLD

Vi havde 3 hold for de mindste:

 • Leg og motion for børn fra 3 år med én forælder

Dette hold startede vi op i sidste sæson med Sussi Elgaard Noble som træner. Igen

i denne sæson var der meget fin tilslutning til holdet

Efter juleferien fik holdet ny træner: Hanne Kristiansen - som trådte til med kort

varsel, da Sussi af personlige årsager havde sagt op som træner i foreningen. Både

bestyrelse og børn/forældre på holdet var glade for, at det lykkedes at gennemføre

holdet. Stor tak til Hanne!

 • Gymnastik for børn fra 4 år – uden forældre
 • Gymnastik for børn fra 5 år – uden forældre

De to hold blev kyndigt trænet af Caroline Ottesen med hendes søster Clara

Ottesen som medhjælper. Begge hold var fyldt op med 20-25 tilmeldte børn på

hvert hold. Caroline og Clara var meget populære hos både børn og forældre.

For de lidt ældre:

 • Dans og bevægelse 0.-1. klasse
 • Funk/MTV, piger 2.-3. klasse

De to hold blev igen i denne sæson trænet af Ina Andersen, som havde Signe

Korning som ny hjælpetræner. Der var fin tilslutning til begge hold og pigerne var

meget motiverede for at lære at danse. Ina og Signe fungerede rigtig godt som

team og pigerne var meget glade for dem.

 • Parkour

I slutningen af efteråret 2014 fik vi en henvendelse fra nogle forældre om

muligheden for at tilbyde hold i Parkour for børn.

Forældrene havde kontakt til en virksomhed Street Movement, som afholder kurser

i Parkour og som uddanner deres egne instruktører. De havde haft en instruktør i

Parkour fra Street Movement ude til et klassearrangement på Hareskov skole.

Børnene havde været meget begejstrede.

Formanden mailede og holdt møde med forældrene og på et efterfølgende

bestyrelsesmøde blev vi enige om, at vi ville prøve det af og fik konceptet på plads.

Det betød, at vi fra slutningen af januar og indtil slutningen af april kunne tilbyde 3

hold i Parkour for børn i alderen 6-13+ år i den lille gymnastiksal på Hareskov skole

med Peter Mollerup fra Street Movement som træner. Peter er ikke ansat af

Hareskov Gymnastikforening. Aflønning foregår ved, at Street Movement en gang

om måneden sender en faktura for de Parkour timer, som har været afholdt den

seneste måned. Oliver Cranil (her fra byen) var medhjælper på holdet for de 6-8

årige og på holdet for de 8-10 årige.

Det blev en stor succes. Der var plads til henholdsvis 12 børn på det yngste hold og

16 på holdene for de lidt ældre. Holdet for de yngste blev hurtigt fyldt op og vi

måtte skuffe mange. Hvis vi havde haft lokaler og træner til det, så kunne vi

sagtens have oprettet 2 hold mere.

VOKSENHOLD

 • Puls & Styrke
 • Powertræning

Bente og Pierre havde igen en meget fin sæson med de to hold om tirsdagen. Vi

rykkede tidspunktet for det første hold til kl. 18:10. Det gav lidt luft, så

børneholdene kunne nå at rydde op og komme ud af døren, inden Puls & Styrke

holdet starter.

Begge hold havde meget fin tilslutning. Bente og Pierre får ikke dobbeltløn. De

bliver aflønnet for et hold/en time hver. Nogle gange er de der begge to, andre

gange er det kun Bente eller kun Pierre - alt efter hvordan det passer de to. Vi er

rigtig glade for denne flexible ’team’ løsning, som betyder, at vi yderst sjældent må

aflyse deres hold. Det er vi rigtig glade for.

 • Yoga

Mette havde sædvanen tro fyldt op på sit yoga hold tirsdag aften 20-21:15 med ca.

35 tilmeldte. Yogaholdet blev dermed igen sæsonens mest populære voksenhold.

 • Effekt & Styrke (Stram op)

Sanne Grenå havde igen i denne sæson holdet, som har fokus på god

kropsholdning og brug af redondo bolde. Der var en fast/trofast kerne på 12-15

deltagere igennem hele sæsonen.

 • Bevægelse og afspænding

Dette hold blev varetaget af Sussi Elgaard Noble indtil jul, hvorefter vi var så

heldige, at Hanne Kristiansen med kort varsel var villig til at gå ind og tage holdet

for resten af sæsonen. Hanne har tidligere undervist i Hareskov Gymnastikforening,

så vi var rigtig glade for, at hun ville komme tilbage.

 • Pilates

Sussi Elgaard Noble var træner på holdet indtil jul. Heldigvis lykkedes det at finde

en træner, som kunne træde til og tage holdet for resten af sæsonen. Stor tak til

Rikke Riishøj, som ville køre helt fra sin bopæl i Hillerød til Hareskov hver torsdag

aften for at tage vores ene hold i Pilates.

 • Yoga

Holdet startede med Tine Ottbo Brings som træner, men på grund af sin graviditet

stoppede Tine til jul. Så er det super, at vi har Mette og hendes veninde og faste

vikar Camilla, som sammen gik ind og overtog holdet for resten af sæsonen. Det er

vi meget taknemmelige over.

Så alt i alt en god sæson 2014-2015 med masser af god gymnastik og et spændende nyt

initiativ i form af Parkour for børn, som vi håber at kunne fortsætte. En kæmpe tak til alle

instruktører og medhjælpere - og især stor tak til de trænere, som gjorde en ekstra

indsats således at vi kunne gennemføre alle de annoncerede hold efter planen.

3) Arrangementer

Vi holder ikke store opvisninger, men på børneholdene var der ”åbent hus” for forældre

og søskende før jul og ved sæsonafslutningen.

I starten af maj 2015 blev der holdt et fællesmøde for alle instruktører og bestyrelse,

hvor vi gjorde status over sæsonen som gik og ønsker for den kommende sæson. Efter

mødet var der middag (buffet) med bestyrelsen som vært. Til middagen havde vi også

inviteret vores æresmedlemmer Grethe Dresner og Eva Ahrensbach, tidligere formand og

kasserer igennem mange år.

4) Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen bestod af undertegnede (formand Lone Stokholm Larsen), Helle Hvorslev

(kasserer) og 2 bestyrelsesmedlemmer Karin Kobusch og Kit Faldborg. Vi har holdt 4

bestyrelsesmøder, hvor vi har primært har brugt tiden på at følge op på tilmeldinger og

tilslutning til holdene, økonomi og regnskab, finde nye trænere mv. Møderne varer typisk

et par timer, hvor vi drikker et par kopper kaffe/te. Sekretæropgaven har gået på skift

mellem Karin og Kit. I januar erstattede vi kaffe/te med middag.

Lige før sommerferien brugte vi et par timer på at rydde op og gøre rent i vores

redskabsrum og skabe. I den forbindelse lavede vi en optælling over vores

redskaber/rekvisitter bl.a. for at se, om der var behov for supplering.

Jeg vil gerne sige stor tak til min bestyrelse for godt samarbejde i den forløbne sæson.

5) Aflysninger

Det kommunale system til indberetning og varsling om aflysninger i brug gymnastiksalene

på grund af skolearrangementer, offentlige møder mv. har heldigvis fungeret, som det

skulle, i den forløbne sæson.

Det vil sige, at formanden i god tid har fået besked om aflysninger på grund af

skolearrangementer, valgmøder o.l., som altid har 1. prioritet i forhold til

gymnastikforeningens brug. Det betyder, at formanden/foreningen kan give besked til

træner og medlemmer om aflysningerne – som oftest mindst en uge inden aflysningen. Vi

giver besked ALTID på forsiden af vores hjemmeside og via emails. Endvidere sætter vi

opslag op uden for indgangsdørene og på opslagstavlen.

MEN det glippede ved afslutningen for holdene i dans i den lille gymnastiksal tirsdag 28.

april! Det var dog helt og holdent en fejl fra SFO’ens side: De havde ”glemt” at bede

skolens sekretær om at booke salen til den årlige fest for de børn, som skal rykke videre

til Gasværket. Det var ikke så godt…

Men Ina og Signe og formanden var meget imødekommende overfor SFO’ens

medarbejdere og vi gik med til at flytte over i teaterlokalet under det gamle bibliotek

(Palægården), således at den hyrede DJ kunne rykke ind i den lille gymnastiksal med alt

sit udstyr inden festens start.

6) Nyt kommunalt lokalebooking system

I marts 2014 lancerede Furesø kommune et splinternyt system til lokalebooking med

navnet Aktiv Furesø. Det har været en kæmpe udfordring at skulle bruge det nye system

til indtastning af ønsker om lokaler for den kommende sæson.

Tidligere har foreninger blot skulle indtaste ønsker i et regneark og sende det til

kommunen. Dette har været nemt for foreningerne, men et stort arbejde for

medarbejderne i Kultur- og Fritidsforvaltningen, som har skullet genindtaste alle ønsker i

det gamle system.

Det nye system er et standardsystem, som har mange funktioner og dermed er det også

mere ”kompliceret” og tidskrævende at bruge end et simpelt regneark.

På dagen som var sidste frist for indtastning af lokaleønsker kom der en mail om at

ansøgningsfristen var udsat 14 dage på grund af startvanskeligheder. Vedhæftet til denne

mail var der en Brugervejledning på 12 sider!

Ydermere var og er der stadig en fejl i systemet, som gør at ugedag ikke vises på

diverse lister og oversigter. Det gør det i praksis umuligt at tjekke, om man har lavet

korrekt indtastning i systemet og om man har fået opfyldt sine lokaleønsker.

Formanden krydser fingre for, at alt er gået som forventet, det vil sige, at vi har fået

råderet og de to gymnastiksale på de ønskede tidspunkter i den kommende sæson.

7) Sæson 2015-16

Den nye sæson starter i morgen tirsdag 1. september. Vi har stadig ledige pladser på en

del børne- og voksenhold, så gå ind og kig på vores hjemmeside.

Hareskovby, den 31. august 2015
Formand: Lone Stokholm Larsen

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad. 3

Helle Hvorslev (kasserer) fremlagde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt.

Ad. 4

Fastsættelse af kontingent.
Uændret kontingent 2015-2016
Fuld pris for første hold og 25 % på efterfølgende hold.
Pakour er lidt dyrere, end de andre børnehold.

Bestyrelsen fremlagde forslag om ikke at ændrer i kontingent i denne sæson, men fremlagde forslag om at kontingentet for 2016-2017 kan justeres, hvis bestyrelsen skønner det nødvendigt. De ser ud til at Furesø kommune på sigt vil skære i tilskuddet.

Det fremsatte forslag blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 5

Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Pierre Larsen og Bente Gotthardsen ønsker mere udstyr, deres hol er fuldt booket op med venteliste. De har tilbudt at tage 5 medlemmer mere ind på holdet og har derfor brug for mere udstyr. Dette imødekommes.

Ad. 6

Valg af bestyrelses medlemmer

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

-Helle Hvorslev (kasserer)- ikke på valg.

-Lone Stokholm Larsen (formand)- på valg og genvælges.

-Karin Kobusch og Kit Faldborg - begge på valg og genvælges.

Ad. 7

Valg af revisor

1-2 revisorer vælges for en 1-årig periode.

Ilselil Myrhøj –på valg og genvælges.

Ad. 8

Eventuelt.

Nyt på træner fronten, Karoline Ottesen er ude og rejse, Holdet kører videre med Ida Stenbæk Andersen, Clara Ottesen og Katrine Krumbach Nielsen.

Ina Andersen studerer i Odense, Signe Kvorning Andersen fortsætter holdene med en hjælpetræner.

Referent: Kit Faldborg den 13.september 2015


Denne side er drevet af Klubmodul.dk