03. august 2020
 
Så er programmet for den kommende sæson 2020-2021 på plads og vi har åbnet for tilmeldinng. Se eller download programmet her: HIFGYM-2020-2021
 
 
 Vi er nødt til at overholde en række restriktioner og begrænsninger i forhold til Covid-19 fx i forhold til deltagerantal og brug af redskaber/rekvisitter. Det kan I læse mere om i programmet eller på denne side: Covid-19 information
 
Bemærk: HELT NYT hold i "Outdoor Fitness" starter allerede mandag 10. august og foregår ude i Lille Hareskov.
 

Indkaldelse til ordinær

GENERALFORSAMLING

Mandag den 31. august kl. 2020 kl. 19:30

på Hareskov Bibliotek

  Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1.     Valg af dirigent og referent

2.    Formandens beretning

3.    Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for
01.07.2019 - 30.06.2020 til godkendelse

4.    Fastsættelse af kontingent

5.    Behandling af ændring til foreningens vedtægter

6.    Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.    Valg af revisor

9.    Evt.

Bemærk:
  • Alle medlemmer og forældre til børn, som er medlemmer er velkomne
  • Forslag som ønskes behandlet, sendes til formanden senest 1 uge før generalforsamling via email: lone_stokholm@hotmail.com