COVID-19 restriktioner
Opdateret: 31. oktober 2020

På regeringens pressemøde 23. oktober 2020 blev nye COVID-19 restriktioner annonceret, som også rammer idrætsforeninger og deres aktiviteter:

Hold for voksne over 21 år må max være 10 deltagere inkl. trænere.

Forsamlingsloft gælder også områder, hvor voksne afleverer/henter børn til træning.

Alle over 12 år skal benytte mundbind til og fra træning, såfremt man færdes indendørs.

Påbud om mundbind gælder også voksne, som skal aflevere/hente børn til træning.

Bestyrelse og trænere har fundet løsninger for de berørte hold. Deltagerne er blevet orienteret herom via email.

Vi arbejder løbende på at justere og forbedre løsningerne, så alle kan træne mest muligt - under hensyntagen til restriktionerne 
 
 

Læs de detaljerede COVID-19 retningslinjer vedr. fremmøde, afspritning og brug af redskaber her: