Der afholdes generalforsamling tirsdag den 29. august 2023 kl. 19:30
på Hareskov Bibliotek


 Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for
  01.07.2022 - 30.06.2023 til godkendelse
 4. Budget for sæson 2023-2024, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Bemærk:
 • Alle medlemmer og forældre til børn, som er medlemmer er velkomne
 • Forslag som ønskes behandlet, sendes til formanden senest 1 uge før generalforsamling via email: lone_stokholm@hotmail.com


Referater fra tidligere års generalforsamlinger:

HIF-GYM Generalforsamling 2021 

HIFGYM Generalforsamling 2022

Denne side er opdateret: 23.april 2023