Der afholdes generalforsamling tirsdag 27. august 2024 kl. 1930 på Hareskov Bibliotek

 Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for det foregående sæson
  4. Budget for den kommende sæson, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Bemærk:
  • Alle medlemmer og forældre til børn, som er medlemmer er velkomne
  • Forslag som ønskes behandlet, sendes til formanden senest 1 uge før generalforsamling via email: lone_stokholm@hotmail.com


Referat fra tidligere generalforsamlinger:

HIF-GYM Generalforsamling 2021 

HIFGYM Generalforsamling 2022

HIFGYM_Referat_Generalforsamling2023.pdf
 Seneste opdatering: 09. april 2024