Hareskov Gymnastik og Fitness
 
Foreningen blev oprettet for mere end 50 år siden som en afdeling under paraplyforeningen Hareskov Idrætsforening, stiftet af Kaj Øgaard Sørensen.
 
Foreningens formål er at udbrede interessen og muligheden for motion, leg og bevægelse i lokalområdet. Vi tilstræber at tilbyde hold for alle aldersgrupper: børn, unge, voksne og ældre.
 
Holdene spænder vidt fra leg og bevægelse for de mindste, dans og parkour for de lidt større børn til boot camp, core fit, dans, qi gong og yoga for de voksne. 

Vi træner i de to gymnastiksale på Hareskov skole: den store gymnastiksal på Skandrups Allé og den lille gymnastiksal på Poppel Allé. 

De sidste par år har vi været ca. 250 medlemmer i foreningen.
 
Enhver kan blive medlem af foreningen. Du bliver medlem ved at tilmelde dig et hold og du skal være indforstået med foreningens regler, som er nedskrevet i vedtægterne.
Foreningen ledes af en valgt bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges på skift for 2 år af gangen.
 
Der skal være minimum 10 deltagere førend et hold oprettes. For børneholdenes vedkommende forbeholder vi os ret til at ændre på aldersfordelingen.
 
Hvis et hold er fuldt optaget, kan du løbende gennem året blive skrevet på venteliste til holdet og du vil så få mulighed for at komme ind på holdene ved evt. udmelding.
 
Vi anbefaler, at du som aktiv selv tegner en heltids-/fritidsulykkesforsikring, da foreningen forsikringsmæssigt ikke dækker medlemmerne, hverken til og fra eller under træningen. Foreningen er i øvrigt uden ansvar for personlige ejendele.
 
Foreningen er medlem af GymDanmark og DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger). Under DGI regi er vi p.t. tilknyttet DGI Nordsjælland.
 
Sæsonen starter i september og slutter med udgangen af april det efterfølgende år.
 
Det betyder, at der IKKE er nogen træning i skolens ferier fx efterår, jule, vinter og påske, se Ferieplan for skolerne i Furesø kommune.
Endvidere vil der forekomme aflysninger i løbet af sæsonen, når skolen skal bruge salene til egne arrangementer fx terminsprøver, musical/teater eller ved afholdelse af borgermøder. 
 
Aflysninger kan også forekomme ved akut sygdom, selvom vi dog altid forsøger at finde en vikar. Aflysninger meddeles via email eller SMS.
 
Har du lyst til at blive instruktør eller hjælpeinstruktør, så kontakt formanden og lad os få en snak om mulighederne. Vi er altid åbne for nye ideer og forslag!

Seneste opdatering: 30. september 2023