Brugernavn
 
  Password
       Glemt login info?     Klik her for at oprette en profil
 
Hareskov Gymnastikforening


Foreningen opstod for mere end 50 år siden som en afdeling under paraply foreningen Hareskov Idrætsforening, stiftet af Kaj Øgaard Sørensen.

Foreningens formål var og er fortsat at udbrede interessen og muligheden for områdets beboere at dyrke gymnastik i lokalmiljøet. Vi tilstræber at tilbyde hold for alle aldersgrupper: børn, unge, voksne og ældre.

Vi træner i de to gymnastiksale på Hareskov skole: den store gymnastiksal på Skandrups Allé og den lille gymnastiksal på Poppel Allé.

De sidste par år har vi været ca. 210 medlemmer i foreningen.

Enhver kan blive medlem af foreningen. Du bliver medlem ved at tilmelde dig et hold og du skal være indforstået med foreningens regler, som er nedskrevet i vedtægterne. 

Foreningen ledes af en valgt bestyrelse. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges på skift for 2 år af gangen. 

Der skal være minimum 12 deltagere førend et hold oprettes. For børneholdenes vedkommende forbeholder vi os ret til at ændre på aldersfordelingen.

Hvis et hold er fuldt optaget kan du løbende gennem året blive skrevet på venteliste til specielle hold og du vil så få mulighed for at komme ind på holdene ved afbud.

Vi anbefaler, at du som aktiv selv tegner en heltids-/fritidsulykkesforsikring, da Hareskov Gymnastikforening ikke forsikringsmæssigt dækker medlemmerne, hverken til og fra eller under træningen. Foreningen er i øvrigt uden ansvar for personlige ejendele.

Foreningen er medlem af Dansk Gymnastik Forbund (DGF),og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Under DGI regi er vi p.t. tilknyttet DGI Nordsjælland.

Gymnastiksæsonen starter i september og slutter med udgangen af april det efterfølgende år.

Det betyder, at der IKKE er nogen gymnastik i skolens ferier fx efterår, jule, vinter og påske. Endvidere vil der forekomme aflysninger i løbet af sæsonen, når skolen skal bruge salene til egne arrangementer fx terminsprøver, musical/teater eller ved afholdelse af borgermøder.

Aflysninger kan også forekomme ved akut sygdom, selvom vi dog altid forsøger at finde en vikar. Aflysninger meddeles ved opslag på indgangsdørene og opslagstavlen – og hvis muligt via email eller SMS.

Har du lyst til at blive instruktør eller hjælpeinstruktør, så kontakt formanden og lad os få en snak om mulighederne. Vi er altid åbne for nye ideer og forslag!


 
Denne side er drevet af Klubmodul.dk