COVID-19 retningslinjer i HIF-GYM

Opdateret 27-august 2020

Til trænerne

 • Bliv hjemme hvis du føler dig sløj, f.eks. hvis du har følgende symptomer: forkølelse feber, hoste, muskelømhed – og skaf gerne en vikar.

 • Kontakt straks formanden hvis du får konstateret, at du er smittet med COVID-19.

 • Tilrettelæg træningen således at 2 meter afstandskravet kan overholdes.

 • Inden timen: I skal sørge for at alle kontaktflader: dørhåndtag, skabslåger, lyskontakter mv. aftørres med sæbevand eller afsprittes. Det gælder også skolens måtter og ribber, hvis I bruger dem.

  Bemærk: Bestyrelsen sørger for at der er sprit, papir, spand, rengøringsmiddel, klude, engangshandsker og affaldssække tilgængeligt i de små aflåste redskabsrum ved gymnastiksalene.

 • Alle medlemmer skal starte med at afspritte hænder, når de træder ind i salen
  På børneholdene foreslår vi, at børnenes stiller sig i kø og at I står klar med spritdispenseren. Det burde være muligt, selvom man skal
  overholde afstandskravet på 2 meter.

 • Hvis I bruger foreningens redskaber på jeres hold, så sørg for at hvert medlem bruger samme redskaber i hele timen – altså ingen deling. I skal bede medlemmerne afspritte redskaberne før og efter brug.

 • Afkrydsning: Det er vigtigt, at I holder styr på, hvem som møder op på jeres hold.
  I kan printe deltager/afkrydsningslister fra Klubmodul. Vi vil meget gerne have, at I så vidt muligt benytter den elektroniske afkrydsningsfunktion i systemet, den skulle I alle have adgang til. Dette er et krav i forhold til evt. smitteopsporing

 • Sørg for at alle deltagere afspritter hænder, inden de forlader salen.

 • Sørg for at alle deltagere på holdet forlader salen, inden næste holds medlemmer træder ind.

Til deltagerne

 • Bliv hjemme hvis du føler dig sløj, f.eks. hvis du har følgende symptomer: forkølelse feber, hoste, muskelømhed.

 • Kontakt straks formanden hvis du får konstateret, at du er smittet med COVID-19.

 • Mød til tiden, omklædt, da skolens omklædnings- og baderum må ikke benyttes

 • Husk skiftesko, da udendørs sko ikke er tilladt i salen

 • Medbring egen måtte til yoga, boot camp og senior corefit – og evt. andre rekvisitter efter aftale med træneren.

 • KUN vand må medbringes i salen (ingen spisning af snacks mv. på skolen)

 • Gå IKKE ind i salen før forrige holds deltagere har forladt salen

 • Overhold afstandskravet til træner og de øvrige deltagere – før, under og efter træning

 • Afsprit dine hænder, inden du træder ind i salen

  Bemærk: Bestyrelsen sørger for at der er sprit, papir, spand, rengøringsmiddel, klude, engangshandsker og affaldssække tilgængeligt i de små aflåste redskabsrum ved gymnastiksalene.

 • Hvis I bruger foreningens redskaber på jeres hold, så skal du afspritte de redskaber du bruger – før og efter timen..

 • Vi har indført afkrydsning af fremmødte. Dette er et krav i forhold til evt. smitteopsporing

 • Afsprit dine hænder, inden du forlader salen

 • Respektér og efterlev de specifikke anvisninger fra foreningen og din træner


Bemærk
 • Vi kan være nødsaget til at lukke for træning, hvis der opstår udbrud eller øget smittespredning af COVID-19.
 • Foreningen er til enhver tid forpligtet til at følge myndighedernes anbefalinger/henstillinger