Kontingent for 2018-2019
 
Børn 
 
  • Parkour:              kr. 550,- for hel sæson
  • Øvrige hold:        kr. 450,- for hel sæson
 
 
Voksne
  • kr. 350,- for hold á 50-60 minutter i halv sæson
  • kr. 700,- for hold á 50-60 minutter i hel sæson
  • kr. 800,- for hold á      75 minutter i hel sæson
  • kr. 900,- for hold á      90 minutter i hel sæson
 Bemærk: Der ydes ingen familie- eller søskenderabatter.