COVID-19 retningslinjer i HIF-GYM

Opdateret 31. oktober 2020

Til trænerne

Bliv hjemme hvis du føler dig sløj, f.eks. hvis du har følgende symptomer: forkølelse feber, hoste, muskelømhed – og skaf gerne en vikar.

Kontakt straks formanden hvis du får konstateret, at du er smittet med COVID-19.

Tilrettelæg træningen således at 2 meter afstandskravet kan overholdes.

Bær mundbind til og fra træningsfaciliteten.

Inden timen: Sørg for at alle kontaktflader: dørhåndtag, skabslåger, lyskontakter mv. aftørres med sæbevand eller afsprittes.

Bemærk: Bestyrelsen sørger for at der er sprit, papir, spand, rengøringsmiddel, klude, engangshandsker og affaldssække tilgængeligt i de små aflåste redskabsrum ved gymnastiksalene (Store sal: SKAB 6 ude på gangen)

Alle medlemmer skal starte med at afspritte hænder, når de træder ind i salen.
På børneholdene foreslår vi, at børnenes stiller sig i kø og at du står klar med spritdispenseren.

Hvis du bruger foreningens redskaber på jeres hold, så sørg for at hvert medlem bruger samme redskaber i hele timen – altså ingen deling. I skal bede medlemmerne afspritte redskaberne før og efter brug.

Afkrydsning: Det er vigtigt, at I holder styr på, hvem som møder op på jeres hold.

Sørg for at alle deltagere afspritter hænder, inden de forlader salen.

Sørg for at alle deltagere på holdet forlader salen, inden næste holds medlemmer træder ind.

Efter timen: Sørg for at alle kontaktflader: dørhåndtag, skabslåger, lyskontakter mv. aftørres med sæbevand eller afsprittes. Det gælder også foreningens/skolens store måtter/madrasser.

Til deltagerne

Bliv hjemme hvis du føler dig sløj, f.eks. hvis du har følgende symptomer: forkølelse feber, hoste, muskelømhed.

Kontakt straks formanden hvis du får konstateret, at du er smittet med COVID-19.

Alle over 12 år: Bær mundbind indtil du er kommet ind i salen.

Mød til tiden, omklædt, da skolens omklædnings- og baderum må ikke benyttes.

Husk skiftesko, da udendørs sko ikke er tilladt i salen.

Medbring egen måtte til yoga, boot camp og senior corefit – og evt. andre rekvisitter efter aftale med træneren.

KUN vand må medbringes i salen (ingen spisning af snacks mv. på skolen)

Gå IKKE ind i salen før forrige holds deltagere har forladt salen.

Overhold afstandskravet til træner og de øvrige deltagere – før, under og efter træning

Afsprit dine hænder, inden du træder ind i salen

Bemærk: Bestyrelsen sørger for at der er sprit, papir, spand, rengøringsmiddel, klude, engangshandsker og affaldssække tilgængeligt i de små aflåste redskabsrum ved gymnastiksalene.

Hvis I bruger foreningens redskaber på jeres hold, så skal du afspritte de redskaber du bruger – før og efter timen.

Vi har indført afkrydsning af fremmødte. Dette er et krav i forhold til evt. smitteopsporing.

Afsprit dine hænder, inden du forlader salen.

Alle over 12 år: Ifør dig mundbind når du forlader salen.

Respektér og efterlev de specifikke anvisninger fra foreningen og din træner.

Bemærk
  • Vi kan være nødsaget til at lukke for træning, hvis der opstår udbrud eller øget smittespredning af COVID-19.
  • Foreningen er til enhver tid forpligtet til at følge myndighedernes anbefalinger/henstillinger