Brugernavn
 
  Password
       Glemt login info?     Klik her for at oprette en profil

Referat fra generalforsamling 28. april 2011 kl. 19:00 i kantinen, Hareskov skole
 

 
 Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Ændring af HIF Gymnastik vedtægterne
 4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for
  01.01.2010-30.06.2010 til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

Ad. 1            Valg af dirigent og referent

Lena blev valgt til dirigent, og Bente blev valgt til referent.

 

Ad.2            Formandens beretning

Formanden Lone Stokholm Larsen fremlagde beretning:

 

Så er vi atter samlet til generalforsamling i gymnastikforeningen og vi har valgt at lægge den i slutningen af april måned ved slutningen af sæsonen.

 

1) Foreningens medlemstal

121 børn og 129 voksne, i alt 250 aktive betalende medlemmer – fordelt på 15 hold. Det er en fremgang i forhold til sidste år, hvor vi var 236 medlemmer – fordelt på 14 hold. Medlemstallet for to år siden var 215 medlemmer.

 

2) Gennemgang af programmet for 2010-2011

 

Mandag: Børnehold, lille sal

Hiphop for piger og drenge: Begyndere 1-3 klasse

Hiphop for alle: 4-6 klasse

Hiphop for piger: fra 7 klasse og opefter

Heldigvis ville Simone Lassen, som kom til os i sidste sæson, gerne fortsætte som instruktør i denne sæson. Simone er rigtig dygtig til hiphop og hun har et godt tag på børnene. Simone har i flere år undervist i Værløse Gymnastikforening. Holdene har haft god tilslutning – og da Simone skulle ud at rejse i februar, så trådte Louise Marzec til og har kørt holdene siden da. Louise supplerede også Simone sidste sæson og det er vi meget glade for. Louise slutter holdene af mandag 2. maj.

 

Tirsdag: Børnehold, store sal

16:00-16:50      Gymnastik for puslinge 3-4 år

17:00-17:50      Gymnstik for børn Børn 4-6 år

Vi fik Tina Kærgaard ind som ny instruktør på de mindste børnehold. Tina er uddannet folkeskolelærer og hun har været en meget afholdt instruktør. Hun har haft Sophie som medhjælper på begge hold. Det er vi meget glade for. Sophie har været assistent i snart mange år på forskellige hold og hun har tilmed selv stået for undervisningen et par gange i denne sæson, når Tina har været forhindret. Holdene har været helt fyldt op og vi har også haft venteliste. Desværre forlader Tina os allerede. Hun kan ikke få det til at hænge sammen med bopæl i Hvalsø, arbejdsplads i Høje Tåstrup og fritidsbeskæftigelse i Hareskov.

 

Tirsdag: Børnehold, lille sal

17:00-18:00      Funk dans for piger 0-2 klasse

18:00-19:00      Funk dans for piger 3-5 klasse

Igen i denne sæson har Maria Erwolter har disse to meget populære dansehold for piger med Ina som medhjælper. Holdene er meget populære og pigerne er meget seriøse. I tirsdags var der fælles afslutning for de to hold og der var ca. 60 forældre og søskende som tilskuere. Det var rigtig flot – selvom der lige til sidste minut var knas med musikanlægget…

Maria og Ina fik mange rosende år fra forældrene, når de kom og sagde farvel og tak for i år. I samme åndedrag tilføjede de: Vi håber virkelig at I fortsætter næste sæson. Det håber bestyrelsen virkelig også!

 

Tirsdag: Voksenhold, lille sal

19:00-20:00     Pilates

Det er tredje sæson at Maria har dette hold og som sidste sæson var holdet allerede fyldt op med over 20 damer ved sæsonstart.

 

Tirsdag: Voksenhold, store sal

18:00-19:00      Puls-Styrke for mænd

Bente Gotthardsen fortsatte i denne sæson med sit hold – kun for mænd. I denne sæson kom der et mænd mere med, så holdet endte med at være på 10-12 personer. Bente er jo også medlem af bestyrelsen, men det giver ingen problemer og mændene er glade for Bentes gymnastik. Bente har et par gange haft sin mand Pierre til at vikariere for sig og derfor er Pierre også med i aften.

 

19:00-20:00     Stram-op: Effekt- og styrketræning af mave, baller, lår

20:00-21:00     Stram-op: Effekt- og styrketræning af mave, baller, lår

Desværre måtte vi sige farvel til Annemarie Schrøder som havde undervist i rigtig mange år i Hareskov Gymnastikforening. Annemarie havde fået nyt job, som ikke kunne forenes med at tage til Hareskov hver tirsdag. Heldigvis så foreslog Annemarie selv en afløser og vi er rigtig glade for, at vi har fået Sanne Grenå ind som ny instruktør. Sanne har undervist i mange år blandt andet i Værløse. Et af Sannes specialer er undervisning med Redundo bold (en oppustelig 22 cm i diameter bold). Efter jul anskaffet vi bolde til holdene og de har været flittigt brugt. Det ser så ”nemt” ud, men det er det slet ikke…

 

Onsdag: Voksenhold, store sal

            17:00-18:00      Zumba

            18:00-19:00      Pilates

Ingen tvivl om at sæsonens store nyhed og tilløbsstykke uden lige blev Zumba, som Maria Erwolter har kørt helt suverænt. Maria kom på kursus i sommeren 2010 og med sin kæmpestore erfaring ud i dans, rytme og koreografi blev holdet en kæmpe success. I starten havde vi venteliste, vi skulle lige se, hvor mange det var muligt at være i den store sal, men efterhånden blev der plads til alle dem, som stadig var interesserede. Vi har haft ca. 35-37 tilmeldt holdet.

 

Maria mente også, at der sagtens var grundlag for yderligere et Pilates hold, så det prøvede vi så. Det viste sig, at være helt rigtigt. Der har været ca. 25 på holdet. Mange af Zumba-holdets deltagere vælger at snuppe en ekstra time, når nu de er kommet ud af døren.

 

Torsdag: Voksenhold, store sal

17:00-18:30      Kondi-Motion-Ryme

Holdet har sædvanen tro kørt med Yrsa Hansen som instruktør og mange af de samme deltagere igennem mange år. Det er med et vist vemod, at vi nu skal sige farvel til Yrsa, som har valgt at kvitte gymnastikken for at flytte på landet og tilbringe mere tid sammen med sin mand. Yrsa har undervist i Hareskov Gymnastikforening siden efteråret 2004 – altså i 7 sæsoner. Det bliver ikke nemt at finde en ny Yrsa…

 

            18:30-19:30      Yoga

Mette Nobel har i denne sæson skåret ned på sin undervisning i Hareskov Gymnastikforening, men vi er rigtig glade for, at hun i hvert fald gerne ville fortsætte med et hold i yoga. Det har været et meget populært hold med stor tilslutning.

 

Tak til alle instruktører og medhjælpere for en rigtig god sæson!

 

3) Diverse

·         Årets gang i bestyrelsen. Vi har haft nogen hyggelige og konstruktive møder med megen fokus på foreningens økonomi i denne sæson. Så stor tak til min bestyrelse for godt samarbejde.

 

·         Aflysninger på grund af skolens egne arrangementer og sygdom blandt instruktørerne forekommer i løbet af sæsonen. Vi kan desværre ikke finde afløsere til alle hold, så derfor må vi leve med disse aflysninger. Jeg kan bare sige, at vi gør hvad vi kan for at informere jer i god tid, hvis der er aflysninger, men det er ikke altid, at bestyrelse eller instruktør kan nå at informere i god tid om aflysningen. I år har vi forsøgt at sende e-mails ud, når der har været varslede aflysninger. Jeg tror, at vi har haft e-mail adresser på NÆSTEN alle medlemmer, så jeg håber, at I har oplevet det som en lille forbedring.

 

·         Nyanskaffelser. Dem har vi ikke haft mange af i denne sæson. Foreningen dækker at instruktørerne kan købe ny musik til deres hold. Derudover er det blevet til indkøb af Redundo-bolde og indkøb af ekstra Yoga-måtter (de tynde blå).

 

·         Sommergymnastik. Vi har fået overtalt Sanne Grenå til at stå for sommergymnastik 4 tirsdage i maj måned: 10/5, 17/5, 24/5 og 31/5 kl. 18-19:15 for KUN kr. 100,-
Der er stadig plads til flere. Man kan tilmelde sig allerede i aften ved at skrive sig på listen hos formanden.

 

4) Næste sæson

Lokalefordelingen for 2011-2012 sæsonen falder på plads i løbet af april måned og foreningerne får tilbagemelding fra Furesø kommune herom 1. maj. Så bruger vi maj måned på at planlægge den kommende sæson.

 

I midten af juni regner vi med at have programmet klart. Vi vil en e-mail til alle medlemmer, som har gået til gymnastik i denne sæson. Der vil også være oplysning om, hvordan man tilmelder sig til holdene.

 

Bestyrelsen regner med at skifte til et nyt foreningsadministrationssystem ”Klubmodul”, hvor der er indbygget online tilmelding og betaling via Dankort. Vi er i gang med de indledende tiltag i samarbejde med leverandøren af systemet. I første omgang åbnes systemet kun for tilmelding nuværende medlemmer. Senere får vi på Hareskov skoles hjemmeside lagt et link til HIF og herunder Gymnastikforeningen, således at andre også kan tilmelde sig.

 

Vi er meget spændte på det nye system, men vi er overbeviste om, at det vil lette administrationsopgaverne væsentlig samt at gøre opfølgning på betalinger meget nemmere.

 

Den nye sæson starter mandag 5. september

 

Ad. 3           Vedtægtsændringer

Medlemskab: Det blev besluttet at tilføje i vedtægten, at der kan udnævnes æresmedlemmer.

Efter indstilling fra bestyrelsen blev det besluttet at udnævne Eva Ahrensbach til æresmedlem af foreningen på grund af det meget store arbejde Eva har udført i foreningen. Tusind tak til Eva.

Regnskab: Trykfejl/stavefejl vedr. regnskabsåret rettes, så der nu står: ”Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni.”

 

Ad. 4-5                 Fremlæggelse af regnskab

Halvårsregnskab fra 01.01.2010-30.06.2010 viste, at vi nu igen har en sund økonomi. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 6           Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne og/eller bestyrelsen

Der var ikke indkommet nogen forslag

 

Ad. 7           Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

Lone Stokholm Larsen (formand) og Grethe Dresner var på valg og ønskede begge genvalg. Begge blev valgt.

Helle Hvorslev (kasserer) og Bente Gotthardsen var ikke på valg

 

Ad.8            Valg af revisor

1-2 revisiorer vælges for en 1-årig periode.

Eva Ahrensbach var på valgt, og ønskede ikke genvalg. Karin Kobush stillede op og blev valgt.

Referent: Bente Gotthardsen, den 5. maj 2011
 
Denne side er drevet af Klubmodul.dk